Norway

Contact Person

Events

Internasjonale Messetjenester er offisiell representant for HAMBURG MESSE i Norge

Som offisiell representant vil vi informere om de mange forskjellige messene som finner sted i Hamburg og vil tilby morske firmaer , organisasjoner og myndigheter all mulig hjelp og støtte med planlegging eller ved besøk på messen.

Tilbud til norske firmaer

Bestilling av messestand, organisering på fellestand, utfylling av påmeldingssjema, riktig oppføring i utstillerkatalogen samt annen teknisk hjelp. Etter ønske kan vi også sørge for standpersonale og tolk såvel som besøk på standen av tysk personell med bransjekunnskap/fagfolk.

Tilbud til de besøkende

Kjøp av inngangskort og kataloger på forhånd til rabatterte priser, delegasjonssreisesr, informasjon om de forskjellige reisemåter og forbindelser, hotell og serverdigheter. Utover dette arrangerer vi pressekonferanser i Norge og på de forskjellige messene i Hamburg for norsk presse såvel som for tysk presse. Våre tjenester er uten kostnader for Dem og er et tilbud fra Hamburg Messe til alle som er interessert i å stille ut eller besøke en av de mange messene

Internasjonale Messetjenester

  • Postboks 46
  • 2024 Gjerdrum
  • Norway