Lithuania

Contact Person

Events

  • GET Nord
  • INTERNORGA
  • Mineralien Hamburg
  • oohh! The LeisureWorlds of Hamburg Messe
  • SMM
  • WindEnergy Hamburg

Vokietijos ir Baltijos šali? prekybos r?mai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje yra oficialus Hamburg Messe und Congress GmbH atstovas Lietuvoje

Mes teikiame informacij? apie kasmet Hamburge rengiamas parodas ir si?lome pagalb? Lietuvos ?mon?ms bei organizacijoms, norin?ioms aplankyti parodas ar jose dalyvauti.

Paslaugos dalyviams

Padedame užsisakyti parodos plot?, užpildyti dalyvio registracijos anket?, informuojame apie dalyvavimo s?lygas, stendo ?rengim?, pageidaujant, padedame susirasti stendo personal? ir vert?jus.

Paslaugos lankytojams

Parduodame išankstinius bilietus su nuolaida, katalogus, informuojame apie viešbu?ius, kelioni? agent?ras, organizuojan?ias keliones ? parodas.

Informacija spaudai

Informuojame žiniasklaid? apie parodas ir specialius renginius, siun?iame informacin? medžiag?, parod? metu rengiame konferencijas.

Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen